Świat bez podziałów

Działamy na rzecz świadomości społecznej i prawnej

Polityka prywatności. Polityka Cookies.


Colectiva Centrum Inicjatyw Społecznych i Prawnych przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową fundacji (www.colectiva.pl), petentów, a także swoich kontrahentów i klientów. W związku z tym każda korespondencja kierowana do nas, zarówno listownie, jak i przez e-mail, a także przez formularz kontaktowy podlega niniejszej Polityce Prywatności. Polityce Cookies. Celem Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest fundacja „Colectiva Centrum Inicjatyw Społecznych i Prawnych” z siedzibą w Krakowie (30-312), przy ul. Twardowskiego 51/1-2, KRS 0000973374, NIP 6772478348, REGON 522135865
1. Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?
a) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam:
• kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego (dane wymagane: adres e-mail, inne dane, które nam podajesz, a których nie wymagamy od Ciebie, takie jak imię, nazwisko, dane zawarte w treści wiadomości e-mail)
• kontaktując się z nami pierwszy raz za pośrednictwem adresu e-mail (dane przetwarzane: Twój adres e-mail, inne dane, które nam podajesz, a których nie wymagamy od Ciebie, takie jak imię, nazwisko, dane zawarte w treści wiadomości e-mail)
• kontaktując się z nami w związku z pozostawaniem z nami w stałych relacjach współpracy lub w związku ze świadczoną pomocą prawną
b) Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w celu:
• kontaktu z Tobą,
• odpowiedzi na Twoje zapytanie złożone przez formularz kontaktowy albo e-mail,
• podjęcia współpracy z Tobą
• kontaktu w ramach podjętej współpracy
• możliwości podjęcia obrony prawnej w Twoim imieniu,
• doradztwa prawnego,
c) Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość wysłaną na adres e-mail albo poprzez formularz kontaktowy
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu

2. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy bądź udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
3. Możliwość cofnięcia zgody
W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Ciebie cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez na adres e-mail: biuro@colectiva.pl, stosownego oświadczenia, którego przykład przedstawiamy poniżej: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Colectiva Centrum Inicjatyw Społecznych i Prawnych moich danych osobowych”.
4. Podmioty, którym mogą być udostępnione dane osobowe nam przekazane
Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Administratora mogą zostać ujawnione są m.in.: pracownicy, współpracownicy Administratora, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów, dostawcy usług. Wszystkie te osoby zostały lub zostaną przeszkolone przez Administratora w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
5. Brak przekazywania danych do państw trzecich
Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywał Twoich danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
6. Sposób przetwarzania danych przez Administratora
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres e-mail: biuro@colectiva.pl lub na adres: ul. Twardowskiego 51/1-2, 30-312 Kraków
9. Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Sposób postępowania w przypadku incydentu naruszenia danych osobowych
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołączą wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim
11. Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych
Usuwamy Twoje dane osobowe, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celów w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Twoich danych osobowych przez dłuższy okres.
12. Korzystanie ze strony internetowej („Portal”)
Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej www.colectiva.pl („Portal”), w zakresie następujących elementów związanych z prywatnością:
- Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe, które są ogólnie dostępne na temat Twojego urządzenia, kiedy łączy sią ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

13. Polityka cookies
Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
• dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości podejmowania działań marketingowych.
Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony www.colectiva.pl (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom.

14. Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian — według własnego uznania — w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Zobowiązujemy się traktować Twoje dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Ciebie zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

15. Informacje kontaktowe
Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Tobie praw prosimy kierować na adres:
Colectiva Centrum Inicjatyw Społecznych i Prawnych, ul. Twardowskiego 51/1-2, 30-312 Kraków, tel. 0048 727 464 007, e-mail: biuro@colectiva.pl

Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2024 r.