Razem dla lepszych regulacji

Powstała w Krakowie w 2022 roku w celu promocji systemu prawnego i ekonomicznego, Fundacja Colectiva jest niezależną, niedochodową i apolityczną organizacją pozarządową. 

Fundacja dąży do szerzenia wiedzy o przysługujących prawach i zgodnych z prawem możliwościach rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

Poprzez kultywację kultury prawnej w życiu publicznym oraz wspieranie inicjatyw ją kształtujących, podnosimy poziom świadomości prawnej społeczeństwa.

Czerpiąc inspirację z rozwiązań zaimplementowanych w innych ustawodawstwach, zmierzamy do transparentności i przejrzystości w regulacjach prawnych, aby usprawnić i polepszyć jakość życia w Polsce.


Wierzymy, że nasze działania pomagają zmniejszać podziały 

i współtworzą rzeczywistość, w której każdy człowiek jest równy.

 

Założycielka

Elżbieta Filipiak

Jest absolwentką AGH - metalurgiem, fizykiem metali i metaloznawcą, z zawodu menedżerem.

Od 1990 roku związana z biznesem.

Jest współzałożycielką, akcjonariuszem i Przewodniczącą Rady Nadzorczej Comarch S.A., Prezesem Zarządu Grupy EFI S.A. i spółek powiązanych.