Jak wprowadzamy zmianę


Prowadzimy działania mające na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej - poprzez udział w konferencjach, konsultacje aktów prawnych, sporządzanie ekspertyz i opinii, komentowanie przepisów prawa, publikowanie opinii i raportów prawnych.

 

analiza prawna obowiązujących przepisów oraz zmian legislacyjnych

tworzenie projektów ustaw oraz poprawek do ustaw

sporządzanie na zlecenie: opinii, raportów oraz analiz prawno-porównawczych