Co z nazwiskiem po rozwodzie?


Nazwisko to dobro osobiste, podlegające ochronie prawnej zgodnie z art. 23 KC. W niektórych sytuacjach zmiana nazwiska może być jednak uzasadniona. Zawierając np. związek małżeński każdy z małżonków musi podjąć decyzję, jakie nazwisko będzie nosił. Zmiana może również nastąpić w trybie administracyjnym z powołaniem się na ważny powód.

Do kogo należy zwierzę po rozstaniu?

W obrocie prawnym zwierzę traktowane jest jak rzecz materialna, którą można nabyć i zbyć za określoną cenę. W taki sam sposób zwierzę postrzegane jest przez sąd przy podziale majątku wspólnego, z tym zastrzeżeniem, że sąd rozstrzygając kwestię powierzenia nad nim opieki ma obowiązek kierować się jego dobrem.

Związek partnerski, jak uregulować kwestie prawne?

Dziś już nikogo nie dziwi, że pary coraz częściej żyją wspólnie, nie decydując się na zawarcie związku małżeńskiego. Choć socjologowie rozróżniają pojęcie kohabitacji i konkubinatu wskazując, że w przypadku związku kohabitacyjnego partnerzy muszą zamieszkiwać razem, a w konkubinacie nie jest to konieczne, z punktu widzenia prawnego terminy te są tożsame.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Kontakty z dzieckiem są prawem i obowiązkiem przysługującym każdemu z rodziców, dalszych krewnych oraz innych osób, jeżeli przez dłuższy czas sprawowały one pieczę nad dzieckiem. Rodzice wspólnie podejmują decyzję o sposobie wykonywania prawa do kontaktu z dzieckiem mając na uwadze jego dobro i rozsądne życzenia. W przypadku braku takiego porozumienia sprawę rozstrzyga sąd.

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny wzgledem dziecka?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do dostarczania środków utrzymania i wychowania dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten dotyczy zarówno dziecka urodzonego w czasie trwania związku małżeńskiego, jak i dziecka pochodzącego ze związku pozamałżeńskiego.

Odpowiedzialnośc zawodowa lekarzy

Dlaczego warto korzystać z mediacji?

Jak ustalić nierówne udziały w majatku wspólnym

Zawód lekarza należy do kategorii zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że lekarzy obowiązują określone standardy zachowania, a naruszenie określonych reguł może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym m.in. do zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, a w skrajnych przypadkach nawet do pozbawienia tego prawa.

Mediacja wskazywana jest jako polubowny sposób rozwiązywania sporów i jest przeprowadzana m.in. w sprawach pracowniczych, gospodarczych czy rodzinnych. Stanowi alternatywę w stosunku do postępowania cywilnego, a jej celem w sprawach rodzinnych jest wypracowanie konkretnych rozwiązań w zakresie spornych spraw, u podstawy których leżą relacje rodzinne.

Między małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tej pory małżonkowie posiadają majątek wspólny, do którego zasadniczo należą przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez nich oboje lub jednego z nich.

Kiedy odpowiedasz za długi małżonka?

Separacja - czy warto sie starać o jej orzeczenie

Kto ma spłacać kredyt po rozwodzie?

Roszczenia majątkowe przed e-sądem - zasady

Otrzymałeś nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Sprawdź czy dochodzone roszczenie nie jest przedawnione i złóż sprzeciw.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Wielu rodziców, decydując się na rozwód, zastanawia się, jak rozwiązać kwestię opieki nad dziećmi. Jedną z możliwości jest opieka naprzemienna. Jakie są jej rodzaje? Co można zaliczyć do plusów i minusów takiego rozwiązania?

Alimenty od byłego współmałżonka. Kiedy można się ich domagać?

Rozwód wywołuje daleko idące konsekwencje także w sferze majątkowej między małżonkami, co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy jeden z nich w czasie wspólnego pożycia bardziej poświęcał się życiu rodzinnemu, a drugi w większym stopniu zajmował się kwestiami finansowymi.

Jak uchronić małoletnie dziecko przed dziedziczeniem długów?

Spadek to ogół cywilnoprawnych i majątkowych praw oraz obowiązków przysługujących spadkodawcy w chwili jego śmierci.  Od 15 listopada 2023 r. ważne zmiany w przepisach.

Konfiskata pojazdu. Jaka jest procedura?

Stale wysoka liczba tragicznych wypadków na drodze, których bardzo częstym powodem jest alkohol, wymusza na ustawodawcy podejmowanie nowych działań legislacyjnych mających na celu zminimalizowanie skali tego zjawiska. Kiedy można skonfiskować samochód?

Zalety rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód jest stresującym przeżyciem, które dotyka nie tylko rozwodzących się małżonków, ale także ich dzieci i całe rodziny Czy przepisy prawa i przyjęty przez ustawodawcę model postępowania rozwodowego może to cierpienie zminimalizować?

Postulat wprowadzenia zabójstwa drogowego

Tragiczne wydarzenia, w których giną ludzie, dają często ustawodawcy impuls, aby zaostrzyć obowiązujące regulacje prawne.

Ekstradycja - na czym polega, kto może jej uniknąć?

W jakich przypadkach jest możliwa ekstradycja obywatela polskiego?

Wybory 2023: Głosowanie za granicą i przez pełnomocnika

Udając się 15 października na wybory do Sejmu i Senatu, możemy oddać głos m.in. osobiście, przy czym nie jest to jedyna forma głosowania przewidziana przez ustawodawcę.

Udział w wyborach parlamentarnych 2023

Przywilej czy obowiązek każdego obywatela?

Zabezpiecz wierzytelność u komornika

Decydującym na etapie postępowania egzekucyjnego jest czas, który sprzyja rzecz jasna dłużnikowi szukającemu zazwyczaj wszelkiej sposobności, aby uchylić się od płatności.

Kiedy pracownik narusza zasady współżycia społecznego poza miejscem pracy?

Naruszenie obowiązków pracowniczych to kwestia, która nie zawsze ogranicza się jedynie do ścian zakładu pracy. Okazuje się, że zachowanie współpracowników podczas spotkań towarzyskich na delegacji lub w życiu prywatnym może, w pewnych okolicznościach, stanowić naruszenie zasad współżycia społecznego. 

Afera w sprawie receptomatów.  Co grozi lekarzowi za przewinienie zawodowe?

Lekarz wykonując zawód, w związku z podejmowanym przez siebie działaniem lub zaniechaniem, którego się dopuścił, narażony jest na odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową.

System kaucyjny w Polsce.
Co się zmieni?

W dniu 31 sierpnia 2023 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, mającą wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Co się zmieni?

Wynajmujecie mieszkanie jako para bez ślubu lub małżeństwo? 

Co mówią przepisy, jeśli wynajmujemy mieszkanie jako para bez ślubu?

Alimenty na dziecko. Będą duże zmiany?

Chodzi m.in. o alimenty natychmiastowe

Doręczenia komornicze po nowelizacji

Czyli mocniejsza pozycja powoda

Niewystarczająca ochrona wynajmujących

Czyli "dzicy" lokatorzy i szeroki zakres ochrony najemców

Zakaz płatności gotówką za nieruchomość w Niemczech

Czy Polska również powinna pójść tą drogą?

Fundacje rodzinne w Polsce - ochrona rodzinnego biznesu

Czy furtka do nadużyć podatkowych?

Jak skutecznie walczyć z piratami drogowymi?

Brawura za kierownicą często kończy się tragedią

Podatek od nieruchomości. Przełomowy wyrok TK

Zapoznaj się z komentarzem eksperta dotyczącym przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czym jest podatek majątkowy i jakie korzyści może przynieść?

Temat nowych podatków wywołuje zazwyczaj w społeczeństwie skrajne emocje. Dowiedz się jakie korzyści może przynieść wprowadzenie takiej daniny.

Podział majątku między małżonkami

Nasz ekspert z działu prawnego radzi na łamach Dziennika Gazety Prawnej: 
jak podzielić pieniądze, które wchodzą w skład wspólnego majątku?